BOUWKUNDIG EN CONSTRUCTIEF TEKENWERK

Onze tekenaars en constructeurs kunnen op basis van het door u of uw architectenbureau aangeleverde schetsontwerp, de bouwkundig en constructief tekeningen en berekeningen maken; daarbij natuurlijk rekening houdend met alle eisen vanuit de geldende wettelijke regelgeving en de wensen vanuit de opdrachtgever.