BOUWMANAGEMENT

Of het nu gaat om professioneel of particulier opdrachtgeverschap, de ‘parapluview’ van BBTH staat ervoor garant dat alle stukjes van de bouwtechnische puzzel keurig op hun plaats komen.

Van de allereerste voorbereidingen tot en met sleutelklare oplevering. Dat kunnen we doen voor rekening en risico van de opdrachtgever of voor eigen rekening en risico waarna het project na oplevering aan de nieuwe eigenaar in eigendom wordt overgedragen.